Felhasználó:

Jelszó:

Hirdetmény a Téglajegyek forgalmazásának
felfüggesztéséről
2012. január 31.
Hirdetmény a Téglajegyek forgalmazásának felfüggesztéséről

A Prime Asset Consulting Kft. (cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság Cg. 01-09-915860, a továbbiakban: Forgalmazó) tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a szabályozói környezet folyamatos változásából fakadó bizonytalanságok, és az ebből eredő reputációs kockázatok csökkentése érdekében a Forgalmazó 2012. február 01. napjától kezdődően:

- a Téglajegyek forgalmazását határozatlan időre felfüggeszti,
- a kibocsátásra került Téglajegyeket érvényteleníti,
- a Téglajegyek vásárlására vonatkozó befizetéseket nem fogad,
- legkésőbb 2012. február 15. napjáig, a már megvásárolt Téglajegyek ellenértékét minden Téglajegy Tulajdonos részére költségek levonása nélkül, teljes összegben banki átutalással visszafizeti,
- a Megbízókkal (ingatlanok eladóival) kötött Megállapodásokat, az azokban foglalt felmondási határidővel felbontja.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a regisztrált ügyfeleink a honlapunkon található fizetős tartalmainkat továbbra is korlátozás nélkül elérik, valamint a jelen Hirdetményben közzétett intézkedés a regisztrációk státuszát nem érinti.

Budapest, 2012. január 31.

Tisztelettel,
Prime Asset Consulting Kft.